Giấy phép lái xe in từ tháng 6/2020 phải có mã quét QR

Mã QR để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe (GPLX) và liên kết với hệ thống thông tin quản lý GPLX để xác minh tính xác thực và tra cứu thông tin của giấy phép.

Giấy phép lái xe in từ tháng 6/2020 không có mã quét QR là không hợp lệ.

Chiều 8/6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã yêu cầu các Sở GTVT thực hiện in mã hai chiều (QR) trên mặt sau của GPLX kể từ tháng 6/2020.

GPLX in sau thời điểm trên không có mã QR là giấy phép không hợp lệ.

Mã QR để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe để xác minh tính xác thực và tra cứu thông tin của giấy phép.

Việc sử dụng mã QR sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng tuần tra, kiểm soát trong việc phát hiện các GPLX không hợp lệ và liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý GPLX xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo giaoducthoidai.vn

SHARE