Tại sao tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày

Theo lịch dương, các tháng được chia thành hai loại 31 và 30 ngày. Duy nhất tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày nếu là năm nhuận, nguyên nhân bắt nguồn từ thời cổ đại.

SHARE